Một số mô hình quản lý rác thải vùng nông thôn hiệu quả, đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn cho người dân quanh khu vựt đó.

Mô hình thu gom rác thải sinh hoạt

- Mô hình này phù hợp với điều kiện vùng nông thôn vì tổ thu gom triển khai thu gom được trong các kiệt hẻm, những nơi mà xe chuyên dụng không đến được.

Mô hình thu gom rác thải sinh hoạt

- Hoạt động mô hình có sự tham gia của cộng đồng trong công tác quản lý rác thải nói riêng và bảo vệ môi trường nói chung.Tuy nhiên, để triển khai hiệu quả và duy trì được hoạt động, chính quyền địa phương (UBND xã, thị trấn) phải quản lý tốt tổ thu gom (về kinh phí và tổ chức hoạt động).

 

Công ty TNHH Hành Tinh Xanh - chuyên cung cấp các loại thùng rác - thùng rác inox - thùng rác nhựa nhập khẩu, chất lượng cao, phân phối trên toàn quốc.

 * Mô hình Tổ tự quản vệ sinh môi trường

Đối với các địa phương vùng nông thôn xa xôi, giao thông cách trở không thể xây dựng điểm tập kết rác để xe cuốn ép rác chuyên dùng của các đơn vị dịch vụ vệ sinh môi trường tiếp cận vận chuyển rác, mà cộng đồng dân cư phải tự thu gom, xử lý tại chỗ. 

Để quản lý công tác giữ gìn vệ sinh môi trường tại các địa phương này, mỗi thôn (hoặc xóm, tổ) thành lập các Tổ tự quản vệ sinh môi trường. Mỗi tổ có 01 tổ trưởng để kiểm tra, đôn đốc.Tuy nhiên, việc để hộ dân tự xử lý rác thải nông thôn trong trường hợp này cũng chỉ là tạm thời, việc ô nhiễm môi trường do rác thải gây ra là điều không thể tránh khỏi.

Vì vậy, hướng đến năm 2020 đạt được 90% khối lượng rác thải vùng nông thôn được thu gom xử lý, thì hình thức nhân dân tự xử lý chỉ dùng trong các trường hợp bất khả kháng (vùng đảo, vùng núi xa xôi), còn lại hầu hết phải được thu gom, vận chuyển xử lý theo đúng quy trình. 

 

Mô hình thu gom rác thải nguy hại đồng ruộng

Mô hình thu gom rác thải nguy hại đồng ruộng.